Xem giờ tốt trong ngày 11 tháng 05 năm 2018

Thứ sáu, ngày 11 tháng 05 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 26/03/2018 (AL)
Ngày: Quý mão, tháng: Bính thìn, năm: Mậu tuất
Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo
Trực: Khai
Nạp âm: Kim Bạch Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Cang - thuộc: Kim - con vật: Rồng

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Hôn thú, giá thú
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Động thổ

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Dần (3-5)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Dậu (17-19)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần:

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh dậu, Tân dậu
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm ngọ, Mậu tuất, Nhâm tý, Nhâm tuất*

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Yếu yên*
Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Thiên lại,Nguyệt hoạ,Câu trận,Nguyệt kiến chuyển sát,Thiên địa chính chuyển