Xem giờ tốt trong ngày 17 tháng 04 năm 2018

Thứ ba, ngày 17 tháng 04 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 02/03/2018 (AL)
Ngày: Kỷ mão, tháng: Bính thìn, năm: Mậu tuất
Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo
Trực: Bế
Nạp âm: Thành Đầu Thổ - Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: - thuộc: Hoả - con vật: Hổ

Đánh giá chung: (-1) - Xấu

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Tế tự, tế lễ, Động thổ
Không nên: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Dần (3-5)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Dậu (17-19)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Nam
Ác thần: Tây

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất dậu, Tân dậu
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm ngọ, Mậu tuất, Nhâm tý, Nhâm tuất*

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên Thuỵ,Yếu yên*
Sao xấu: Thiên lại,Nguyệt hoạ,Trùng tang*,Trùng phục,Câu trận,Nguyệt kiến chuyển sát