Xem giờ tốt trong ngày 10 tháng 04 năm 2018

Thứ ba, ngày 10 tháng 04 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 25/02/2018 (AL)
Ngày: Nhâm thân, tháng: Ất mão, năm: Mậu tuất
Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Trực: Định
Nạp âm: Kiếm Phong Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Dực - thuộc: Hoả - con vật: Rắn

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Không nên: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Xuất hành, di chuyển

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần: Tây Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Canh dần, Bính thân
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân mùi, Đinh dậu, Tân sửu, Kỷ dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức*,Thiên mã,Nguyệt giải,Yếu yên*
Sao xấu: Tiểu không vong,Kim thần thất sát (năm),Kiếp sát*,Bạch hổ