Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Chủ nhật, ngày 26 tháng 01 năm 2020

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 02/01/2020 (AL)
Ngày: Mậu thìn, tháng: Mậu dần, năm: Canh tý
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Bình
Nạp âm: Đại Lâm Mộc - Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: - thuộc: Thái dương - con vật: Chuột

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Tế tự, tế lễ, Tố tụng, giải oan
Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Động thổ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Bắc
Ác thần: Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính tuất, Canh tuất, Bính thìn
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Canh thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên phú,Thiên xá*,Thiên tài,Lộc khố
Sao xấu: Ly Sào,Tiểu không vong,Kim thần thất sát (năm),Thổ ôn,Thiên tặc,Cửu không,Quả tú,Phủ đầu sát,Tam tang,Không phòng