Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Thứ hai, ngày 18 tháng 06 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 05/05/2018 (AL)
Ngày: Tân tỵ, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất
Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Trực: Bế
Nạp âm: Bạch Lạp Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Nguy - thuộc: Thái âm - con vật: Én

Đánh giá chung: (-3) - Cực xấu

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây Nam
Ác thần: Tây

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên Thuỵ,Nguyệt đức hợp*,Phúc hậu,Đại hồng sa
Sao xấu: Ly Sào,Xích khẩu,Dương công kỵ*,Nguyệt kỵ*,Huyền vũ