Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 08/06/2018 (AL)
Ngày: Quý sửu, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất
Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Trực: Phá
Nạp âm: Tang Chá Mộc - Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Lâu - thuộc: Kim - con vật: Chó

Đánh giá chung: (-2) - Quá xấu

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Mão (5-7)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần: Đông bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân mùi, Đinh hợi, Ất mùi, Đinh tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Mẫu thương
Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Tiểu hồng sa,Nguyệt phá,Lục bất thành,Chu tước hắc đạo,Nguyệt hình