Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Thứ ba, ngày 20 tháng 03 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 04/02/2018 (AL)
Ngày: Tân hợi, tháng: Ất mão, năm: Mậu tuất
Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Trực: Thành
Nạp âm: Thoa Xuyến Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: - thuộc: Hoả - con vật: Hổ

Đánh giá chung: (0) - Bình thường

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây Nam
Ác thần: Đông bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ tỵ, Ất hợi, Ất tỵ, Ất tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân mùi, Đinh dậu, Tân sửu, Kỷ dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Sát cống,Thiên hỷ,Tam hợp*,Mẫu thương
Sao xấu: Trùng phục,Huyền vũ,Lôi công,Cô thần,Âm thác