Hôm nay giờ nào tốt?

Thứ năm, ngày 27 tháng 01 năm 2022

    Bấm, chọn ngày khác
Ngày âm lịch: 25/12/2021 (AL)
Ngày: Canh thìn, tháng: Tân sửu, năm: Tân sửu
Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Trực: Bình
Nạp âm: Bạch Lạp Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Khuê - thuộc: Mộc - con vật: Lang

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Xuất hành, di chuyển
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Khai trương, An táng, mai táng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây Nam
Ác thần: Tây

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất dậu, Đinh mùi

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức*,Nguyệt đức*,Thiên mã
Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Tiểu hao,Nguyệt hư,Băng tiêu ngoạ hãm,Hà khôi- cẩu gião,Bạch hổ,Sát chủ*

Bạn muốn xem các ngày tốt của tháng nào, hãy nhập :
(tháng - năm)

Ngày tốt trong tháng 01 năm 2022 .

NGÀY ÂM LỊCH
(2*) Thứ ba, ngày 04 tháng 01 năm 2022 02/12/2021-ÂL Quá tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 07 tháng 01 năm 2022 05/12/2021-ÂL Tốt
(4*) Thứ hai, ngày 10 tháng 01 năm 2022 08/12/2021-ÂL Vô cùng tốt
(3*) Thứ tư, ngày 12 tháng 01 năm 2022 10/12/2021-ÂL Cực tốt
(1*) Thứ năm, ngày 13 tháng 01 năm 2022 11/12/2021-ÂL Tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 14 tháng 01 năm 2022 12/12/2021-ÂL Tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 16 tháng 01 năm 2022 14/12/2021-ÂL Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 17 tháng 01 năm 2022 15/12/2021-ÂL Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022 17/12/2021-ÂL Tốt
(5*) Thứ bảy, ngày 22 tháng 01 năm 2022 20/12/2021-ÂL Vô cùng tốt
(1*) Thứ tư, ngày 26 tháng 01 năm 2022 24/12/2021-ÂL Tốt
(1*) Thứ năm, ngày 27 tháng 01 năm 2022 25/12/2021-ÂL Tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 28 tháng 01 năm 2022 26/12/2021-ÂL Cực tốt