Xem ngày tốt trong tuần [15-01-2018 đến 21-01-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 15 / 01 / 2018
đến Chủ Nhật, 21 / 01 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(2*) Thứ ba, ngày 16 tháng 01 năm 2018 30/11/2017 Quá tốt
(2*) Thứ năm, ngày 18 tháng 01 năm 2018 02/12/2017 Quá tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 19 tháng 01 năm 2018 03/12/2017 Cực tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 21 tháng 01 năm 2018 05/12/2017 Tốt