Xem ngày tốt trong tuần [01-01-2018 đến 07-01-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 01 / 01 / 2018
đến Chủ Nhật, 07 / 01 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(2*) Thứ hai, ngày 01 tháng 01 năm 2018 15/11/2017 Quá tốt
(3*) Thứ năm, ngày 04 tháng 01 năm 2018 18/11/2017 Cực tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 05 tháng 01 năm 2018 19/11/2017 Quá tốt