Xem ngày tốt trong tuần [25-12-2017 đến 31-12-2017]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 25 / 12 / 2017
đến Chủ Nhật, 31 / 12 / 2017:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 10/11/2017 Tốt
(3*) Thứ năm, ngày 28 tháng 12 năm 2017 11/11/2017 Cực tốt