Xem ngày tốt trong tuần [11-12-2017 đến 17-12-2017]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 11 / 12 / 2017
đến Chủ Nhật, 17 / 12 / 2017:
NGÀY ÂM LỊCH
(2*) Thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017 26/10/2017 Quá tốt
(1*) Thứ năm, ngày 14 tháng 12 năm 2017 27/10/2017 Tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2017 28/10/2017 Tốt
(3*) Thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017 29/10/2017 Cực tốt