Xem ngày tốt trong tuần [27-11-2017 đến 03-12-2017]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 27 / 11 / 2017
đến Chủ Nhật, 03 / 12 / 2017:
NGÀY ÂM LỊCH
(3*) Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2017 11/10/2017 Cực tốt
(3*) Thứ bảy, ngày 02 tháng 12 năm 2017 15/10/2017 Cực tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 03 tháng 12 năm 2017 16/10/2017 Quá tốt