Trang chủ
Xem ngày giờ tốt xấu
Xem ngày tốt xấu trong tuần
Xem ngày tốt xấu trong tháng
Xem ngày tốt xấu trong năm
Xem tử vi trọn đời

Nhập tuổi (ngày sinh) của gia chủ:
Ngày Tháng Năm

Advertisements
Bạn muốn xem các ngày tốt của năm nào, hãy nhập :
Ngày tốt cho việc:       trong năm:      

Ngày tốt trong năm 2014 .

Ngày Ngày Âm lịchChú thích
(3*) Thứ ba, ngày 16 tháng 09 năm 2014 Âm lịch: 23/08/2014 Cực tốt
(1*) Thứ tư, ngày 17 tháng 09 năm 2014 Âm lịch: 24/08/2014 Tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 19 tháng 09 năm 2014 Âm lịch: 26/08/2014 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 21 tháng 09 năm 2014 Âm lịch: 28/08/2014 Quá tốt
(2*) Thứ ba, ngày 23 tháng 09 năm 2014 Âm lịch: 30/08/2014 Quá tốt
(4*) Thứ năm, ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm lịch: 02/09/2014 Vô cùng tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 26 tháng 09 năm 2014 Âm lịch: 03/09/2014 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 27 tháng 09 năm 2014 Âm lịch: 04/09/2014 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 01 tháng 10 năm 2014 Âm lịch: 08/09/2014 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 02 tháng 10 năm 2014 Âm lịch: 09/09/2014 Quá tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 05 tháng 10 năm 2014 Âm lịch: 12/09/2014 Quá tốt
(1*) Thứ hai, ngày 06 tháng 10 năm 2014 Âm lịch: 13/09/2014 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014 Âm lịch: 19/09/2014 Quá tốt
(3*) Thứ năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014 Âm lịch: 23/09/2014 Cực tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014 Âm lịch: 24/09/2014 Cực tốt
(5*) Chủ nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014 Âm lịch: 26/09/2014 Vô cùng tốt
(1*) Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014 Âm lịch: 29/09/2014 Tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014 Âm lịch: 03/09/2014 Tốt
(2*) Thứ hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014 Âm lịch: 04/09/2014 Quá tốt
(1*) Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014 Âm lịch: 05/09/2014 Tốt
(5*) Thứ sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2014 Âm lịch: 08/09/2014 Vô cùng tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 01 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 09/09/2014 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 05 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 13/09/2014 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 06 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 14/09/2014 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 09 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 17/09/2014 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 18/09/2014 Tốt
(5*) Thứ tư, ngày 12 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 20/09/2014 Vô cùng tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 23/09/2014 Tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 16 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 24/09/2014 Cực tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 29/09/2014 Quá tốt
(2*) Thứ hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 03/10/2014 Quá tốt
(2*) Thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 04/10/2014 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 05/10/2014 Tốt
(3*) Thứ năm, ngày 27 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 06/10/2014 Cực tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 08/10/2014 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 30 tháng 11 năm 2014 Âm lịch: 09/10/2014 Tốt
(2*) Thứ ba, ngày 02 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 11/10/2014 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 06 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 15/10/2014 Quá tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 07 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 16/10/2014 Quá tốt
(4*) Thứ hai, ngày 08 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 17/10/2014 Vô cùng tốt
(1*) Thứ ba, ngày 09 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 18/10/2014 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 10 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 19/10/2014 Quá tốt
(1*) Thứ năm, ngày 11 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 20/10/2014 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 26/10/2014 Quá tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 28/10/2014 Quá tốt
(5*) Thứ bảy, ngày 20 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 29/10/2014 Vô cùng tốt
(2*) Thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 01/11/2014 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 07/11/2014 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 29 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 08/11/2014 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Âm lịch: 10/11/2014 Tốt
Copyright © by NgayGioTot.com. All rights reserved.