Xem giờ tốt trong ngày 09 tháng 04 năm 2018

Thứ hai, ngày 09 tháng 04 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 24/02/2018 (AL)
Ngày: Tân mùi, tháng: Ất mão, năm: Mậu tuất
Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo
Trực: Bình
Nạp âm: Lộ Bàng Thổ - Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Trương - thuộc: Thái âm - con vật: Hươu

Đánh giá chung: (2) - Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Mão (5-7)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây Nam
Ác thần: Tây Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh sửu, Ất dậu, Quý sửu, Ất mão
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân mùi, Đinh dậu, Tân sửu, Kỷ dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Địa tài,Âm đức,Mãn đức tinh,Tục thế,Tam hợp*,Kim đường*
Sao xấu: Đại hao*,Hoả tai,Nhân cách,Trùng phục,Âm thác