Xem giờ tốt trong ngày 25 tháng 02 năm 2018

Chủ nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 10/01/2018 (AL)
Ngày: Mậu tý, tháng: Giáp dần, năm: Mậu tuất
Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Trực: Khai
Nạp âm: Tích Lịch Hỏa - Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: - thuộc: Thái dương - con vật: Chuột

Đánh giá chung: (2) - Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Tế tự, tế lễ, Tố tụng, giải oan
Hơi tốt: Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Bắc
Ác thần: Bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp ngọ, Bính ngọ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Canh ngọ, Bính thân, Canh tý, Mậu thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên xá*,Sinh khí,Ích hậu,Mẫu thương,Đại hồng sa,Thanh long*
Sao xấu: Ly Sào,Tiểu không vong,Thiên ngục,Thiên hoả,Phi ma sát,Lỗ Ban sát