Xem giờ tốt trong ngày 23 tháng 02 năm 2018

Thứ sáu, ngày 23 tháng 02 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 08/01/2018 (AL)
Ngày: Bính tuất, tháng: Giáp dần, năm: Mậu tuất
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Thành
Nạp âm: Ốc Thượng Thổ - Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Ngưu - thuộc: Kim - con vật: Trâu

Đánh giá chung: (3) - Cực tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Đông
Ác thần: Tây Bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Mậu thìn, Nhâm ngọ, Nhâm thìn*, Nhâm tý, Nhâm tuất
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Canh ngọ, Bính thân, Canh tý, Mậu thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Nguyệt đức*,Thiên hỷ,Thiên quan,Nguyệt ân*,Tam hợp*,Hoàng ân*
Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Thụ tử*,Nguyệt yếm đại hoạ,Cô thần,Âm thác,Quỷ khóc