Xem giờ tốt trong ngày 14 tháng 02 năm 2018

Thứ tư, ngày 14 tháng 02 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 29/12/2017 (AL)
Ngày: Đinh sửu, tháng: Quý sửu, năm: Đinh dậu
Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Trực: Bế
Nạp âm: Giản Hạ Thuỷ - Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Chẩn - thuộc: Thuỷ - con vật: Giun

Đánh giá chung: (-1) - Xấu

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Hôn thú, giá thú
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Khai trương, An táng, mai táng, Động thổ, Xuất hành, di chuyển, Cầu tài, cầu lộc

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Mão (5-7)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Đông
Ác thần: Tây

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân mùi, Kỷ mùi
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân mùi, Đinh hợi, Ất mùi, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Yếu yên*
Sao xấu: Tiểu hồng sa,Thổ phủ,Vãng vong,Chu tước hắc đạo,Tam tang,Không phòng,Dương thác