Xem giờ tốt trong ngày 09 tháng 02 năm 2018

Thứ sáu, ngày 09 tháng 02 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 24/12/2017 (AL)
Ngày: Nhâm thân, tháng: Quý sửu, năm: Đinh dậu
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Phá
Nạp âm: Kiếm Phong Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Quỷ - thuộc: Kim - con vật:

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần: Tây Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Canh dần, Bính thân
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân mùi, Đinh hợi, Ất mùi, Đinh tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên quý*,Thiên quan,Ngũ phủ*,Phúc sinh,Hoạt điệu,Mẫu thương,Đại hồng sa
Sao xấu: Hoả tinh,Kim thần thất sát (trực),Lôi công