Xem giờ tốt trong ngày 08 tháng 12 năm 2017

Thứ sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2017

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 21/10/2017 (AL)
Ngày: Kỷ tỵ, tháng: Tân hợi, năm: Đinh dậu
Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Đại Lâm Mộc - Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Lâu - thuộc: Kim - con vật: Chó

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Xuất hành, di chuyển
Hơi tốt: Tế tự, tế lễ
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Nam
Ác thần: Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh hợi, Tân hợi
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Kỷ tỵ, Ất hợi, Ất tỵ, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức hợp*,Kính tâm,Dịch mã*
Sao xấu: Ly Sào,Đại không vong,Kim thần thất sát (trực),Tiểu hồng sa,Nguyệt phá,Nguyệt hoạ,Câu trận,Ly sàng