Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Thứ sáu, ngày 12 tháng 02 năm 2016

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 05/01/2016 (AL)
Ngày: Giáp tý, tháng: Canh dần, năm: Bính thân
Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Trực: Khai
Nạp âm: Hải Trung Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Quỷ - thuộc: Kim - con vật:

Đánh giá chung: (2) - Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Xuất hành, di chuyển
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Đông Nam
Ác thần: Đông Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Nhâm ngọ, Canh dần, Mậu ngọ, Canh thân
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Nhâm thân, Giáp ngọ, Mậu thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên quý*,Sinh khí,Ích hậu,Mẫu thương,Đại hồng sa,Thanh long*
Sao xấu: Nguyệt kỵ*,Kim thần thất sát (năm),Kim thần thất sát (trực),Thiên ngục,Thiên hoả,Phi ma sát,Trùng tang*,Lỗ Ban sát,Dương thác