Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Thứ bảy, ngày 19 tháng 08 năm 2017

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 28/06/2017 (AL)
Ngày: Mậu dần, tháng: Đinh mùi, năm: Đinh dậu
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Phá
Nạp âm: Thành Đầu Thổ - Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Vị - thuộc: Thổ - con vật: Trĩ

Đánh giá chung: (0) - Bình thường

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng, Tố tụng, giải oan

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Bắc
Ác thần: Tây

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp thân, Canh thân
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Kỷ sửu, Tân sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên Thuỵ,Nhân chuyên,Thiên tài,Ngũ phủ*,Hoạt điệu,Mẫu thương
Sao xấu: Ly Sào,Xích khẩu,Trùng phục,Tội chỉ,Ly sàng