Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Thứ sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2017

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 23/12/2016 (AL)
Ngày: Đinh mùi, tháng: Tân sửu, năm: Bính thân
Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Trực: Phá
Nạp âm: Thiên Hà Thuỷ - Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Cang - thuộc: Kim - con vật: Rồng

Đánh giá chung: (-2) - Quá xấu

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Hôn thú, giá thú, Làm việc thiện, làm phúc
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Mão (5-7)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Đông
Ác thần:

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ sửu, Tân sửu
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất dậu, Đinh mùi

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Phổ hộ,Hoàng ân*
Sao xấu: Tiểu không vong,Nguyệt kỵ*,Kim thần thất sát (trực),Nguyệt phá,Lục bất thành,Thần cách,Huyền vũ