Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Thứ bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2017

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 01/10/2017 (AL)
Ngày: Kỷ dậu, tháng: Tân hợi, năm: Đinh dậu
Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Trực: Khai
Nạp âm: Đại Dịch Thổ - Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Liễu - thuộc: Thổ - con vật: Hoẵng

Đánh giá chung: (0) - Bình thường

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Tế tự, tế lễ, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Dần (3-5)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Dậu (17-19)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Nam
Ác thần: Đông bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân mão, Ất mão
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Kỷ tỵ, Ất hợi, Ất tỵ, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức hợp*,Sinh khí,Thánh tâm,Mẫu thương
Sao xấu: Ly Sào,Tiểu không vong,Phi ma sát,Chu tước hắc đạo,Sát chủ*,Lỗ Ban sát