Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Thứ bảy, ngày 29 tháng 04 năm 2017

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 04/04/2017 (AL)
Ngày: Bính tuất, tháng: Ất tỵ, năm: Đinh dậu
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Phá
Nạp âm: Ốc Thượng Thổ - Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Vị - thuộc: Thổ - con vật: Trĩ

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc, Tố tụng, giải oan
Hạn chế làm: Động thổ, Xuất hành, di chuyển
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Đông
Ác thần: Tây Bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Mậu thìn, Nhâm ngọ, Nhâm thìn*, Nhâm tý, Nhâm tuất
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân tỵ, Tân hợi*, Quý hợi

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên đức hợp*,Thiên quý*,Thiên tài,Tuế hợp,Giai thần
Sao xấu: Kim thần thất sát (năm),Địa tặc,Trùng tang*,Tứ thời đại mộ,Không phòng,Quỷ khóc