Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Thứ bảy, ngày 21 tháng 01 năm 2017

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 24/12/2016 (AL)
Ngày: Mậu thân, tháng: Tân sửu, năm: Bính thân
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Nguy
Nạp âm: Đại Dịch Thổ - Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Đê - thuộc: Thổ - con vật: Lạc

Đánh giá chung: (0) - Bình thường

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Bắc
Ác thần:

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Canh dần, Giáp dần
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất dậu, Đinh mùi

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quan,Ngũ phủ*,Phúc sinh,Hoạt điệu,Mẫu thương,Đại hồng sa
Sao xấu: Ly Sào,Hoả tinh,Lôi công