Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2016

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 25/09/2016 (AL)
Ngày: Canh thìn, tháng: Mậu tuất, năm: Bính thân
Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Trực: Phá
Nạp âm: Bạch Lạp Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Dực - thuộc: Hoả - con vật: Rắn

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Tế tự, tế lễ, Tố tụng, giải oan
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Động thổ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây Nam
Ác thần: Tây

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Canh thìn, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên quý*,Nguyệt ân*,Giai thần,Ích hậu,Mẫu thương,Thanh long*
Sao xấu: Xích khẩu,Dương công kỵ*,Nguyệt phá,Lục bất thành,Vãng vong,Dương thác